Τετάρτη 5 Αυγούστου 2009

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στις 16 Ιουνίου 2008 πενήντα και ένας (51) κάτοικοι Χανιώτης δηλώνουν εθελοντές και ιδρύουν τον Σύλλογο Εθελοντών Προστασίας Περιβάλλοντος Χανιώτης του Δήμου Παλλήνης και εν συντομία Σ.Ε.Π.ΠΕ.ΧΑ. , περιμένοντας και άλλους πολίτες να τον πλαισιώσουν.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας.
Οι στόχοι του συλλόγου είναι:
α. Η ανάπτυξη οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, ο σεβασμός της φύσης, του δάσους και της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, η προστασία- διατήρηση- βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας ζωής στην περιοχή, των οικοσυστημάτων και της αισθητικής του τοπίου και του φυσικού κάλους, σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων αναδάσωσης , προώθησης φιλοδασικής συνείδησης , υλοποίηση πολιτικών παρέμβασης προς επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Χανιώτη (π. χ. αποκομιδή απορριμμάτων, αποψίλωση δάσους, ανακύκλωση απορριμμάτων κλπ). Η δια παντός προσφόρου και νομίμου μέσου ανάπτυξη και αξιοποίηση του οικολογικού- πολιτιστικού επιπέδου με δημιουργία εκδηλώσεων, διοργάνωση ομιλιών ,σεμιναρίων και μερίδων, συμμετοχή σε συνέδρια εθνικά και διεθνή με παρεμφερές περιεχόμενο, η συντήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, η προστασία της φυσιογνωμίας της περιοχής( διατήρηση βρυσών, ξωκκλησιων κλπ), η αντιμετώπιση των προβλημάτων υποβάθμισης του περιβάλλοντος, δημιουργία περιπατητικών μονοπατιών και διαδρομών εντός του δάσους, συμμετοχή σε δημοτικές επιτροπές, δραστηριότητες και διαδημοτικές δραστηριότητες με ανάλογό περιεχόμενο.
γ. Η διοργάνωση περιβαλλοντικών εκδηλώσεων για τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών και των τέκνων τους και την υλική ενίσχυση του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του.
-Το καταστατικό του συλλόγου εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 260/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με αρθ. 4/20-Ιανουαρίου-2009
Για την Διοικούσα Επιτροπή :
Νικόλαος Μποσνάκης Αντιπρόεδρος